עמוד הבית אודות הצוות טיפולים פורום כתבות ומאמרים תמונות ידידים תרומות דרך האמצע – בית מאזן צור קשר

טיפולי גוף נפש


 
טיפולי גוף נפש
 
קבוצתי פעמים בשבוע
קונגפו(*) 1
יוגה(*) 1
אלבאום(*) 1
בריכת שחיה 1
ים(בעונה) 1
כדור-רגל/סל 1
 
טיפול פרטני פעמים בשבוע
איזון גוף נפש(*) 1
 יוגה(*)

1

 הליכה/ריצת ים

2

הערה: טיפולים מסוימים יכולים להופיע בשתי קטגוריות - מסומנים ב-(*)

כפר איזון, קיבוץ שדות ים, ד.נ. מנשה izun@izun.org.il ,04-6100992 | 3780400